Uitgelicht

Is chronische sluimerende ontsteking meetbaar?

Door: Frank Zweedijk, updated 25 juni 2020

Wanneer er een ontsteking in het lichaam heerst dan is vaak de bloedwaarde CRP verhoogd. Voorbeeld hiervan is een bacteriële of virale infectie, een ontstoken blindedarm of bijvoorbeeld reuma. Ook na een operatie of een ernstig ongeval kan de CRP verhoogd zijn.

Een chronische sluimerende ontsteking ontwijkt echter vaak de radar en geeft weinig afwijkende CRP-waardes. Om deze aan het licht te brengen is een meer gevoelige versie van de CRP-test ontwikkeld, de zogenaamde hoog sensitieve CRP of hs-CRP.

Een verhoogd hs-CRP blijkt sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, de grootste risicofactor bij infectie met het nieuwe Coronavirus. Bepaling van de hs-CRP-waarde kan nog niet via de huisarts worden aangevraagd. Je kunt de waarde wel via een thuistest laten bepalen. OCM Lifestyle levert u de graag de testkit.

Er zijn echter in het bestaande bloedonderzoek wel een aantal waardes die gerelateerd zijn aan chronische sluimerende ontstekingen. Wanneer het cholesterol-profiel wordt bepaald dan komen hier een aantal waardes uit; het totaalcholesterol, het LDL-cholesterol. Het HDL-cholesterol en de triglyceriden. Bij chronische sluimerende ontstekingen is vaak het HDL-cholesterol verlaagd (ideaal >1.5 mmol/L) en zijn de triglyceriden verhoogd (ideaal <1.1 mmol/L). Ook de verhouding trigyceriden ten opzichte van het HDL is een sterke voorspeller van het risico hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Verhoogde bloedsuikerwaardes (ideaal 3,5-5,5 mmol/L) zijn betrokken bij het ontstaansproces van de chronische sluimerende ontsteking. Het is daarom ook van belang kritisch te kijken naar deze waardes. De standaardtest is het bepalen van het nuchtere glucosegehalte in het bloed. Dit geeft echter vaak een vertekend beeld. Bloedsuikerwaardes worden onder andere op peil gehouden door de productie van insuline. Zo kan het zijn dat er al tientallen jaren sterke schommelingen bestaan in de bloedsuiker concentraties zonder dat de nuchtere bloedsuiker afwijkend is. Deze waarde vertelt zodoende niet het hele verhaal. De waarde HBA-1C is al betrouwbaarder; Dit geeft de gemiddelde bloedsuikerconcentratie aan van de laatste drie maanden.

HOMA-IR

De meest betrouwbare meting wordt helaas nog maar amper benut: bepaling van de verhouding van de nuchtere bloedsuiker- en insulinewaarde. Deze waarde, de zogenaamde HOMA-IR, geeft aan in welke mate sprake is van zogenaamde insulineresistentie, een fenomeen verantwoordelijk voor chronische sluimerende ontstekingen. OCM Lifestyle biedt u de gelegenheid deze waarde te laten bepalen via een thuistest. Vraag naar de mogelijkheden bij os secretariaat. Gaat u ons protocol metabole flexibiliteit volgen dan wordt deze waarde , samen met hs-CRP, voor u bepaald.

Chronische laaggradige ontstekingen kunnen ook worden beïnvloed door consumptie van essentiële meervoudige vetzuren. De verhouding van consumptie van omega 3-vetzuren ten opzichte van omega 6-vetzuren bepaalt de mate van ontsteking. Omega 3-vetzuren werken ontstekingsremmend en omega 6-vetzuren ontstekingsopwekkend. De verhouding (ratio) omega 6- tot omega 3-vetzuren is idealiter lager of gelijk aan 4:1. Om te bepalen of uw ratio afwijkend is kan een laboratoriumbepaling worden verricht. https://mijnlabtest.nl/omega-3-index.html