Uitgelicht

Optimale immuniteit in Coronatijd?

Door: Frank Zweedijk, updated 26-juni 2020

Een chronische sluimerende ontstekingsreactie in ons lichaam staat aan de basis van onder andere hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, obesitas en kanker. Het lichaam van deze mensen staat als het ware in brand. Treedt chronische ontsteking op dan ondermijnt het ons immuunsysteem en maakt het ons kwetsbaarder tijdens infectie met het nieuwe Coronavirus, SARS-CoV-2. Dit is de conclusie van een literatuurstudie die OCM Lifestyle recentelijk deed naar aanleiding van de uitbraak van de Corona-pandemie.

De huidige pandemie maakt pijnlijk duidelijk dat het slecht is gesteld met de immuniteit van een toenemende groep mensen op Aarde. Vergrijzing speelt uiteraard een rol maar met name onze leefstijl bepaalt hoe adequaat ons lichaam reageert op dit nieuwe virus.

Als ons immuunsysteem kan worden gezien als de brandweer in ons lichaam, dan is deze bij een groot deel van de Nederlandse bevolking in meer of mindere mate onophoudelijk bezig met het blussen van vele kleine brandjes.

Het staat daardoor soms onvoldoende paraat voor de uitbraak van een nieuwe verwoestende brand. Een sluimerende ontsteking in het lichaam is soms al jaren aanwezig voordat het zich uit in één van de bovenstaande aandoeningen. Dit is mogelijk een reden dat sommige mensen zonder onderliggende aandoeningen toch erg ziek kunnen worden van dit virus.

Hoe zit dat bij u? Is er bij u mogelijk een sluimerende ontsteking gaande? Wilt u weten hoe uw immuunsysteem weer in opperste staat van paraatheid komt? OCM Lifestyle presenteert voor u wetenschappelijk gefundeerde informatie over leefstijl en immuniteit in begrijpelijke taal. Op basis van deze inzichten kunt u vervolgens daar waar nodig uw eigen leefstijl aanpassen. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook ondersteunen. Onze secretaresse plant voor u met alle plezier een consult om uw persoonlijke situatie te evalueren. U ontvangt op basis van onze analyse vervolgens een persoonlijk leefstijlplan.

Let wel, OCM Lifestyle bedient zich uitsluitend van de uitkomst van regulier wetenschappelijk leefstijlonderzoek. Dit is informatie waarover ook uw huisarts en medisch specialist kunnen beschikken. Helaas voor u wordt deze informatie door hen tot dusver vaak genegeerd.

Meerdere leefstijlfactoren kunnen een sluimerende ontsteking uitlokken, onderhouden en versterken en hiermee uw immuniteit onderdrukken. Het gaat volgens OCM Lifestyle met name om voeding, stressbeheersing, beweging en slaap. OCM Lifestyle omschrijft in onderstaande artikelen hoe u een chronische sluimerende ontsteking en uw immuniteit middels uw leefstijl kunt beïnvloeden.