"Chronische stress verhoogt de ontstekingsgevoeligheid van het lichaam, stimuleert het ontstaan van zwaarlijvigheid en verstoort onze mentale en emotionele capaciteiten."

Stress is een normale reactie van het lichaam wanneer het van binnen of van buiten gevaar ervaart.  Het stelt het lichaam in staat in actie te komen en het dient dus onze overleving. Bij een stressreactie is het onwillekeurig zenuwstelsel betrokken alsmede een aantal hormonen. Stressreacties hebben normaal gesproken een korte duur en het lichaam reguleert hierbij zelf dat betrokken hormonen en zenuwcentra bijtijds worden getemperd. In sommige gevallen blijft de stressreactie echter aanhouden, een situatie die bijzonder ziekmakend is. Chronische stress verstoort ons dag- en nachtritme, verhoogt de ontstekingsgevoeligheid van het lichaam, vermindert de gevoeligheid voor insuline, stimuleert het ontstaan van zwaarlijvigheid en met name buikvet  en verstoort onze mentale en emotionele capaciteiten.

Een chronische stressreactie kan worden veroorzaakt door aanhoudende stressvolle situaties zoals problemen op het werk, relatieproblemen, overvraagd zijn door het gezin of mantelzorg of zelfs door een angstig denkpatroon.

Chronische stress kan centra in ons brein, betrokken bij autonome processen, emoties en het inschatten van veiligheid, van grootte doen veranderen, waarna het overtrokken op een ogenschijnlijk veilige situatie kan reageren.

Chronische stress  leent zich uitstekend voor osteopatische behandeling, maar we kunnen natuurlijk niet altijd de oorzaak wegnemen. Soms is aanvullende expertise van een coach, psycholoog of psychotherapeut nodig om op oorzakelijk niveau iets aan stress te kunnen doen.

Bij OCM Lifestyle biedt integraal leefstijlcoach Rosalie de Kraker een luisterend oor om samen met u uw stressoren in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen.

OCM Lifestyle promoot meerdere methodes van stressreductie  zoals meditatie, mindfulness, yoga en hartcoherentietraining, waarvan bewezen is dat ze een grote bijdrage aan een betere gezondheid kunnen leveren. Middels groepstrainingen willen we meerdere van deze methodes gaan aanbieden vanuit onze sfeervolle groepsruimte.

Ook meer tijd doorbrengen in de natuur verlaagt stress, wat mogelijk een verklaring is voor lagere incidentie van hart- en vaatziekten bij mensen die veel in een groene omgeving komen.

Een gevoel van zingeving in je leven, het hebben van voldoende sociale contacten, gevoelens van dankbaarheid, steun ontvangen van anderen en nog veel meer factoren dragen bij aan het vermogen om goed om te gaan met stressvolle situaties.

Gezondheid is namelijk niet alleen iets fysieks. Sociale, mentale en emotionele processen zijn hierop ook van grote invloed. Doe de test op www.mijnpositievegezondheid.nl om te evalueren hoe goed uw leven in balans is.

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van alle artikelen over stressreductie.