Missie

OCM Lifestyle wil een bijdrage leveren aan het terugdringen van leefstijl-gebonden aandoeningen. Voorkomen is hierbij beter dan genezen. Een juiste leefstijl is van groot belang wanneer we gezond ouder willen worden. Gezond ouder worden betekent voor OCM Lifestyle behoud van vitaliteit en de afwezigheid van leefstijl-gebonden aandoeningen. Denk hierbij aan diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker, auto-immuunziekten, Alzheimer en chronische lever-, long- of nieraandoeningen.

Al deze aandoeningen zijn gerelateerd aan een sluimerende chronische laaggradige ontstekingsreactie in het lichaam welke het gevolg is van verkeerde leefstijlkeuzes.

OCM Lifestyle geeft uitleg wat de juiste keuzes zijn om bestaande aandoeningen aan te pakken of de kans om gezond ouder te worden te vergroten. Wij beschouwen hierbij het advies alcohol, roken en drugs te vermijden als een bekende boodschap.

Leefstijladvies en -begeleiding op maat

Een gezonde leefstijl heeft vier belangrijke pijlers te weten voeding, beweging, stress/stressreductie en slaap. OCM Lifestyle heeft wetenschappelijke informatie voor U vertaald in begrijpelijke taal. OCM Lifestyle doet meer dan alleen informatievoorziening. We leveren ook zorg op maat. De osteopaten van OCM Lifestyle nemen graag met u uw persoonlijke situatie door. Middels een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek kunnen we inventariseren waar u winst kunt bereiken in uw vitaliteit.